Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Θεματικά Περίπτερα-Φεστιβάλ Αναιρέσεις Πάτρας 2015

Περίπτερο Πολιτισμού
Περίπτερο Παιδείας
Περίπτερο Αριστεράς
Περίπτερο Εργατικού